Storegate – Integritetspolicy

Precis som du verkar Storegate i Sverige – landet med pappaledighet och allemansrätt och där trygghet och sjysta villkor värderas så högt att det finns en rad lagar som skyddar dem. Likadant är det hos oss – i vårt blågula moln lagrar, delar och samarbetar våra kunder med företagsfiler skyddade av svensk lag. Det är frihet på det gränslöst svenska sättet, och det är utgångspunkten för vår integritetspolicy.

Storegate AB värnar om din integritet. En av Storegates grundvärderingar är att vi tar våra kunders integritet på högsta allvar och vi har ett starkt fokus på att Storegates lösningar och rutiner bland personalen skall vara så säkra som möjligt för att skydda våra kunders information.

Vi på Storegate skiljer på information som är relaterad till ditt konto och på den information som du lagrar hos oss. När det gäller kontots information som exempelvis, e-postadress, namn, adress, telefonnummer m.m. så har kundtjänst och annan supportpersonal åtkomst till sådan information via administrationsgränssnitt. När det gäller av kund lagrad information har endast ett fåtal individer, i sällsynta fall, och efter begärande av accessfullmakt från kund (läs mer om accessfullmakt), rätt att beträda kunds konto.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen. Storegate är personuppgiftsansvarig i enlighet med 3 § personuppgiftslagen (PuL) och har ett registrerat personuppgiftsombud hos Datainspektionen.

Ändamål

Inom Storegate sker hantering av personuppgifter som lämnas av kund i samband med tecknande av abonnemang eller test av tjänst. Informationen hanteras för att Storegate skall kunna fullfölja ingångna avtal om leverans av tjänster, för administration och fakturering av dessa samt för att Storegate skall kunna följa svensk lag.

Personuppgiftsansvarig

Storegate AB, org.nr 556623 - 6179, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas. Om du anser att någon kunduppgift är felaktig, anmäl detta till: support@storegate.se

Utlämning av uppgifter till annan part

Vi ser till att din identitet och den information du sparar hos oss aldrig lämnas ut till part i tredje land (utanför EU), såvida inte du själv godkänner detta i avtal med oss. För att ytterligare förtydliga detta så kommer Storegate inte under några omständigheter sälja, dela eller lämna vidare information om inte föreskriven lagstiftning kräver det, eller som ett direkt resultat av rättsliga åtgärder.

För att Storegate skall kunna leverera sina tjänster kan det innebära att kunduppgifter delas med annan part. I dagsläget är dessa parter Payex (hantering av fakturor och kontokort) och SendinBlue (utskick av informationsmail t.ex. nyhetsbrev, mail som skickas från tjänsten skickas direkt av Storegate).

Vilka uppgifter behandlas?

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som lämnas i samband med att tjänsten aktiveras (förnamn, efternamn och mailadress). Vid aktivering av ett s.k. betalabonnemang behandlas mer uppgifter (adress vid faktura respektive kontokortsinformation vid kontokortsbetalning).

Till vad behandlas uppgifterna?

Personuppgifterna används av Storegate som underlag för administration av kundåtagande såsom ovan nämnda betalningsformer samt informations- och marknadsföringsinsatser.

Hantering av annan information

"Annan information" innebär information som inte rör personer. Vi använder sådan information på våra webbplatser. Det kan till exempel vara vilken tid webbsidor besöktes, åtkomsttider, webbläsarversion, operativsystem och andra uppgifter som inte är knutna till en person. Med denna information kan Storegate se hur tjänsterna används men inte vad som lagras. Detta kan t.ex. vara vilken typ av uppladdning, vilka menyer som används, vilka tider apparna ansluter etc. Med denna information kan vi förbättra våra tjänster så att våra kunder får en bättre användarupplevelse.

Cookies

Om man besöker en hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på besökarens dator. Cookies används för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten. Statistiken ses bara som siffror och kopplas inte ihop med personuppgifter.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till att man får använda dessa. Storegate använder cookies.

Man kan själv bestämma om man vill acceptera cookies eller inte. Detta går att ställa in i webbläsaren.

Övrigt

Allt material på www.storegate.com är copyrightskyddat av Storegate AB där annat ej anges. Andra varumärken och produkter som nämns på www.storegate.com är förmodligen upphovsrättsskyddade och varumärkesskyddade av respektive ägare.

Storegate kan ändra sin integritetspolicy, men om en ny version blir gällande så presenteras den här.